Home  |  Sitemap  |  Contact  |  Staff Mail webmaster for comment
Home > Services > Lasrook Assistent
logo University Utrecht logo ArboUnie
Universiteit Utrecht - IRAS
Institute for Risk Assessment Sciences
Arbo Unie - ECTS
Expertise Centrum Toxische Stoffen

LASROOK ASSISTENT

Lasrook Assistent 2.0

Een nieuw initiatief voor de Lasrook Assistent, zie: www.lasrookassistent.com voor meer informatie.

Statistical Program for the Evaluation of Exposure Data

Foto: lassen

De Lasrook Assistent is een eenvoudig hulpmiddel om blootstelling aan lasrook in de praktijk te voorspellen en te beheersen. Door het aanklikken van keuzemogelijkheden in het invulscherm wordt de werksituatie bepaald. Vervolgens schat de Lasrook Assistent op basis van de ingevoerde kenmerkende blootstelling aan lasrook in deze werksituatie (uitgedrukt in milligram lasrook per kubieke meter lucht: mg/m3), alsook het 95% betrouwbaarheidsinterval voor de schatting.

De Lasrook Assistent geeft tevens aan hoeveel verbetering is aan te brengen in deze werksituatie door het treffen van maatregelen. Dit wordt uitgedrukt in een voorspelde blootstelling (mg/m3 lasrook) indien maatregelen genomen worden. De verbetering wordt ook in procenten uitgedrukt (%).

Ter ondersteuning van het treffen van maatregelen zijn bij de Lasrook Assistent een aantal factsheets ontwikkeld. Deze factsheets zijn in onderstaande tabel weergegeven.

0. Beheersmaatregelen bij lassen 6. Mobiele afzuigunit
1. Ruimteventilatie 7. Tafelafzuiging
2. Werkinstructies 8. Vaste afzuigkap
3. Inspectie/onderhoud 9. PBM: onafhankelijke adembescherming
4. Lastoortsafzuiging 10. PBM: aangedreven filtermaskers
5. Beweegbare afzuigarm 11. PBM: verbeterde lashelm en filtermaskers

De Lasrook Assistent is goed toepasbaar voor het voorspellen en beheersen van de concentatie/blootstelling aan lasrook in veelvoorkomende lassituaties (MIG/MAG- en TIG-lassen, lassen met beklede electroden, poederlassen, gevulde draad lassen, weerstandlassen). De Lasrook Assistent is niet geschikt voor het voorspellen van de lasrook concentratie bij processen als plasmalassen, hardsolderen, thermisch snijden, gutsen en draadvlamspuiten. De Lasrook Assistent schat de lasrook concentratie, echter het schat niet de concentratie aan specifieke stoffen die in lasrook kunnen voorkomen (zoals chroom (VI) of cadmium of beryllium of mangaan). Hiervoor dienen andere instrumenten gebruikt te worden. De Lasrook Assistent is dan ook géén vervanger van de Praktijkrichtlijn Lasrook! Het kan wel gebruikt worden naast of in aanvulling op deze richtlijn.

De Lasrook Assistent is ontwikkeld door Arbo Unie en IRAS met subsidie vanuit het STECR Aladdin programma. De Lasrook Assistent is ontwikkeld in Microsoft Access en is op aanvraag zonder kosten beschikbaar voor gebruik. De gebruiker dient minimaal te beschikken over tenminste Microsoft Access versie 2000.

Indien u wilt beschikken over de Lasrook Assistent, stuur dan een mailbericht naar H.Kromhout@uu.nl. U krijgt dan een gebruikersovereenkomst toegestuurd met het verzoek deze te ondertekenen en terug te sturen. Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst wordt het instrument per mail aan u toegezonden.

Contactpersoon in geval van vragen over het kunnen gebruiken van de Lasrook Assistent:

Hans Kromhout
Universiteit Utrecht, IRAS
Postbus 80176
3508 TD UTRECHT