Home  |  Sitemap  |  Contact  |  Staff Mail webmaster for comment
Home > Project sites > HITEA
HITAE Logo

Vragenlijst binnenluchtkwaliteit scholen

Onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit in basisscholen en de gezondheid van leerlingen en docenten

Onlangs is op verschillende basisscholen in de regio Utrecht het HITEA-onderzoek begonnen. In dit onderzoek, gesteund door de Europese Unie en in Nederland door het Astmafonds, wordt er in 3 landen (Nederland, Spanje en Finland) gekeken naar de samenstelling van binnenlucht in basisscholen en naar de gezondheid van leerlingen en leraren. Er wordt gekeken naar ventilatie, de aanwezigheid van allergenen (huisstofmijt, katallergeen, graspollen), verbrandingsproducten, fijnstof (o.a. uit het verkeer) en schimmels in het schoolgebouw. Deze gegevens worden gekoppeld aan de gezondheid van de kinderen en de docenten in de verschillende scholen.

Meer informatie over dit onderzoek vindt u op de officiële HITEA-site

Documenten:

Vragenlijsten kunnen worden opgestuurd naar:

IRAS-EEPI
Universiteit Utrecht
T.a.v. José Jacobs - HITEA
Antwoordnummer 58511
3508 VH Utrecht

(Een postzegel is niet nodig)